Ν
16ος αινας
17ος αινας
Βυζντιο
Ιστορικ Στοιχεα
 
   
Το Ν εναι παραδοσιακ μουσικ ργανο με μεγλη και ιδιατερη ιστορα αφο εναι χαρακτηρισμνο σαν ργανο ιερς μουσικς και χι ψυχαγωγικς (και χι απλ για διασκδαση) που εναι η σημεριν του κυρως χρση. Πργονο του εναι οι σωληνωτς φλογρες που συναντνται σε διφορους πολιτισμος (ακμα και σμερα), πως τα απ οστ ργανα που βρθηκαν στο Κωρκειο ντρο στην Παληοβονα Παρνασσο και εκτθενται στο μουσεο των Δελφν. Τα ργανα αυτ παζονταν απ τις Ιρειες του μαντεου κατ την διρκεια των εορτν της εαρινς ισημερας. Σμφωνα με μια θεωρα που πολλο πιστεουν σωστ, στην Ελλδα κατ την αρχαιτητα η μουσικ ταν ρρηκτα συνδεδεμνη με τα μαθηματικ και ραβες μελετητς των μαθηματικν διδχτηκαν την χρση του οργνου προσαρμζοντς το κατασκευαστικ στις απαιτσεις της δικς τους μουσικς. Αυτ η θεωρα πντως αμφισβητεται. Σμφωνα με τον ραβα μουσικολγο Χαμπμπ Χασν Τουμ, στην Αραβικ μουσικ μεταξ νατου και δκατου τρτου αινα εχαν εμφανιστε πολλς μελτες του τονικο συστματος. Κυρως μως….
...ταν αναγνωρισμνα δο τονικ συστματα, να Ελληνικ και να Αραβικ, των οποων η βασικ διαφορ εντοπιζταν στον τρπο διαχωρισμο των τετραχρδων. τσι λοιπν, οι ραβες θα πρπει ετε να εχαν χρησιμοποισει μια διαφορετικ πηγ απ αυτ των Ελλνων για την μουσικ τους θεωρα ετε να ανπτυξαν περαιτρω τις Ελληνικς υποδιαιρσεις των τετραχρδων. Αλλ, εφσον οι ραβες εξφρασαν την μουσικ τους θεωρα και, ειδικτερα, το τονικ τους σστημα με την βοθεια του λαοτου –να ργανο πολ δημοφιλς στους ραβες μουσικος και τραγουδιστς απ την προ-Ισλαμικ ακμη εποχ, το οποο θεωρεται και σμερα καθοριστικ ργανο για την Αραβικ μουσικ, εναι πολ πιθαν η θεωρα τους να προρχεται μεσα απ την μουσικ πρακτικ, η οποα αναπφευκτα θα εχε οδηγσει στην απομκρυνση απ την Ελληνικ θεωρα και τις υποδιαιρσεις των τετραχρδων της. Και τα δο τονικ συστματα, που αναλονται στις διφορες μουσικς εργασες απ τον Αραβικ Ισλαμικ μεσαωνα, ισχουν ακμη για την σημεριν μουσικ θεωρα. Τα σημεριν Τουρκικ και Περσικ τονικ συστματα βασζονται στους υπολογισμος του Σαφ αντ-Ντν αλ-Ουρμαου (πθανε το 1294), ο οποος ανπτυξε περαιτρω το Πυθαγρειο σστημα. Σε αντθεση με το σστημα του αλ-Ουλμαρου βρσκεται να καθαρ Αραβικ τονικ σστημα, το οποο πρτος διδωσε ο αλ-Φαραμπ (πθανε το 950μ.χ). - (Χαμπμπ Χασν Τουμ, Η μουσικ των Αρβων. Εκδ. εν χορδας.
 
   
αρχικ | ιστορικ στοιχεα | κατασκευ | δεξιοτχνες | η φων του ν | ευχαριστες | βιβλιογραφα & δισκογραφα | επικοινωνα