Κατασκευ
  -Καλμι
-Εργαλεα
-Baspare
-Κατασκευ
Συντρηση
Κατασκευαστς
   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
 
Το Ν εναι ργανο που χει δυναττητα απδοσης κθε μορου ντας, και τσι κθε κλμακας και με ερος ως και 22 χορδν, εν τα χορδσματα μσω των μεγεθν φτνουν τα 21 ργανα. Πντως τα βασικ μεγθη του οργνου εναι 10, απ Fa (Sah) ως Re (Bolahenk). H χρση των μεγαλτερων σε μγεθος οργνων (Bolahenk – Davud – Sah – Mansur και τα ενδιμεσ τους των ημιτονων), εναι απ δσκολη ως αδνατη για βραχσωμους δεξιοτχνες, εν η χρση των μικρτερων σε μγεθος εναι δσκολη για δεξιοτχνες με χονδρ δχτυλα (απ Fa και μικρτερα).  
 
 
Η πλρης σειρ του οργνου. Απ πνω προς τα κτω, Bolahenk Re, Bolahenk-Davud Re#, Davud Mi, Sah Fa, Sah-Mansur Fa#, Mansur Sol, Mansur-Kiz Sol#, Kiz La, Yildiz La#, Mustahsen Si, Supurde Do, Supurde-Bolahenk Do#, Bolahenk Re, και συνεχζει ως Kiz La (μικρ). Συνολικ 20 ργανα. (Η σειρ αυτ εναι τα δικ μου ργανα, μα κατ καιρος τα δνω σε φλους και τα αντικαθιστ με να).
 
Οι ραβες σπνια χρησιμοποιον ργανα μεγαλτερα απ Kiz (La Rast) και δεν χρησιμοποιον επιστμιο (Baspare) αλλ και γενικτερα δεν χρησιμοποιεται επιστμιο στα ργανα απ Re (Βolaxenk) και τα μικρτερα γιατ το νοιγμα του καλαμιο (διμετρος) εναι πολ κοντ στο νοιγμα (Bogaz) του επιστομου.
 
 
Re #. Εναι 2 δια ργανα μα το να με Baspare καθς η διμετρος στην εσοδο του καλαμιο ταν μεγαλτερη του ανογματος απ το νοιγμα του Baspare.
 
Το διο το σμα του οργνου εναι να καλμι με 8 κμπους (9 διαστματα του σωλνα που συμβολζουν τους 9 μνες της κησης του εμβρου), ανοιγμνου εσωτερικ σε κωνικ διταξη. Δηλαδ, ο χαμηλτερος κμπος εναι καλ ανοιγμνος, αλλ οι επμενοι εναι προοδευτικ λο και λιγτερο ανοιχτο, με τον γδοο ανοιγμνο κατ το μισυ της εσωτερικς διαμτρου του κμπου στε η εκπνο κατ την χρση να εναι μεγαλτερης διρκειας.
 
 
Τομ του οργνου (κατ μκος). Στην ουσα το νοιγμα του οργνου εκτς του στραγγαλισμο, εναι διο κατ μκος. μως αυτ αλλζει ανλογα με την διαφορ διαμτρου στις δο κρες του καλαμιο.
 
Αν κποιος δοκιμσει να παργει χο με μια κοιν σωλνα χωρς τον στραγγαλισμ σε μικρ απσταση απ την εσοδο του φυσματος θα διαπιστσει πως σε σγκριση με τον χο απ να Ν η εκπνο θα εναι συντομτερη, ο χος πιο ασταθς αλλ και πιο ελαστικς, πργμα που φανεται σως καλ, μως θα διαπιστσει επσης τι στις υψηλς η απουσα στραγγαλισμο στερε ως και 5 ντες. Το μκος του οργνου στο κθε χρδισμα (για παρδειγμα σε λα τα La Rast) διαφρει γιατ εναι αποτλεσμα της σχσης του με τον γκο του κενο που δνει το κθε καλμι. Μεγαλτερος γκος του κενο του καλαμιο, μας δνει μικρτερο μκος οργνου. τσι, σε να Kiz (La Rast) μπορε το μκος του να κυμανεται απ 68 ως και 71 cm ανλογα με τον γκο του καλαμιο (αν και χω δει και πολ μακρτερα κατλληλα για διακσμηση τοχου). Ακμα, η γωνα κλσης (δεξι η αριστερ) που χρησιμοποιε ο κθε δεξιοτχνης καθορζει κατ πολ το μκος του οργνου, πργμα που κνει την διαφορ στο μκος ακμη μεγαλτερη.
 
Μansur. Tα 2 αυτ ργανα εναι δια ( 440 στο δικ μου φσημα) μως λγω διαφορς στην διμετρο χουν 2 cm. διαφορ στο μκος. Το κορδισμα με χρωματικ Tuner εναι απαρατητο ειδικ αν ο δεξιοτχνης παζει χρνια.
 
Οι αρχριοι μαθητς παζουν πιο πλγια και χρειζονται μακρτερα ργανα ως του σταθεροποισουν την κλση σε 2-3 χρνια. Το σμα του οργνου ενισχεται στις δυο κρες του με μεταλλικος κυλνδρους απ ευγενς μταλλο (μπροτζο – χαλκ –αλπακ, ασμι και χρυσ) με καλτερο ποιο οξειδνεται λιγτερο. Τυχν ζημις ρωγμς, επιδιορθνονται με την αντικατσταση του κυλνδρου με στεντερο κλινδρο, μα στο μεταξ, τλιγμα του καλαμιο με χαρτοταινα λλο υλικ και σφνωση του κυλνδρου, εναι αρκετ να διατηρσει τη λειτουργα του οργνου.
 
   
αρχικ | ιστορικ στοιχεα | κατασκευ | δεξιοτχνες | η φων του ν | ευχαριστες | βιβλιογραφα & δισκογραφα | επικοινωνα